dv1019 番号

dv1019 番号

 此证间有心中觉热、或周身发热、或耳鸣欲聋之种种响应象,须兼看理饮汤后所载治愈诸案,临证诊断,自无差误。证候自觉胸中之气息息下坠,努力呼之犹难上达,其下坠之气行至少腹,小便即不能禁,且觉下焦凉甚,肢体无力,其脉左右皆沉濡,而右部寸关之沉濡尤甚。

爰为疏方∶生黄四钱,党参、白术、当归、生山药、三棱、莪术、生鸡内金各三钱,桃仁、红花、生水蛭各二钱,虫五个,小茴香钱半。 遂于前方去芒硝,加柏子仁、枸杞子各五钱。

右部濡滑者,肺胃中痰涎充溢也。适有在津之老医初归,造门自荐。

投以硫酸规泥涅二分强,分三次用白糖水送下,寒热亦愈。及至后所载治喉痧诸方,详分病之轻重浅深,而措施咸宜,洵为喉科之金科玉律也。

若病久阴虚,脉有数象者,一切滋阴退热之药皆可酌用也。解毒、除湿、消肿、止痛、生肌、化痰,久服轻身延年,辟谷不饥。

数剂之后,其剧烈之头疼必愈,脉象亦必和平。宜再为谋根本之治法,而投以培养之剂。

Leave a Reply